Chính sách bảo mật cho website https://nguyenngocson.com/

1. Mục đích

Chính sách bảo mật này (“Chính sách”) mô tả cách thức website https://nguyenngocson.com/ thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn.

2. Phạm vi

Chính sách này áp dụng cho tất cả người dùng Website, bao gồm cả những người truy cập Website, tạo tài khoản hoặc sử dụng các dịch vụ của Website.

3. Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn:

 • Truy cập Website
 • Tạo tài khoản
 • Sử dụng các dịch vụ của Website
 • Liên hệ với chúng tôi
 • Tham gia vào các hoạt động khác trên Website

Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập có thể bao gồm:

 • Tên
 • Địa chỉ email
 • Số điện thoại
 • Địa chỉ
 • Thông tin về việc sử dụng Website
 • Thông tin khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi

4. Cách thức chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau:

 • Cung cấp và vận hành Website
 • Cải thiện Website và các dịch vụ của chúng tôi
 • Gửi thông tin liên lạc, bao gồm bản tin và thông tin cập nhật
 • Trả lời các câu hỏi và yêu cầu của bạn
 • Xử lý các khoản thanh toán
 • Ngăn chặn gian lận và bảo vệ Website
 • Tuân thủ pháp luật

5. Chia sẻ thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba trong các trường hợp sau:

 • Với sự đồng ý của bạn
 • Khi cần thiết để thực hiện các dịch vụ của chúng tôi
 • Để tuân thủ pháp luật hoặc yêu cầu của pháp lý
 • Để bảo vệ quyền lợi, tài sản hoặc sự an toàn của chúng tôi hoặc của người khác

6. Bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi truy cập trái phép, sử dụng, tiết lộ, sửa đổi hoặc phá hủy. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn sẽ hoàn toàn an toàn khỏi mọi truy cập trái phép.

7. Quyền của bạn

Bạn có quyền truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của bạn. Bạn cũng có quyền phản đối việc thu thập hoặc sử dụng thông tin cá nhân của bạn. Để thực hiện các quyền này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ

8. Thay đổi Chính sách

Chúng tôi có thể thay đổi Chính sách này bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng Chính sách sửa đổi trên Website.

9. Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ https://nguyenngocson.com/lien-he/